Dolžinsko-širinsko lepljene masivne plošče

Dolžinsko-širinsko lepljene masivne plošče, so enoslojne plošče – 1S, sestavljene iz prekinjenih lamel lesa, prvo zlepljene po dolžini z zobatim spojem/prstnim spojem v daljše letve, nato pa še po širini s topim spojem. Napram širinsko lepljeni masivni plošči, je videz zaradi tega bolj razgiban, plošče pa so stabilnejše. V našem prodajnem programu ponujamo plošče s standardno širino lamel 40 mm ter nadstandardno širino lamele 20 mm.